Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Nu!

Karin E Jansson

Skogen kan få folk förvildade. Några timmar vilse i barrskog och de tappar vett, etikett och språk. Panik eller resignation eller både och. Samma effekt har hotellrum på mig. Jag har därför ställt till med en fest på mitt rum, och det är bara jag som är bjuden.

Men musiken, den får såklart alla ta del av.

Livskris på Comfort Hotel Luleå
. Jag tänker inte hållas ansvarig för nåt. För ansvar, det kan nån annan hålla på med.