Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Men vad i hela friden!!

Karin E Jansson


Men vad i hela friden!! Apan som suttit skyddad högt uppe på en hylla hittades idag livlös på vardagsrumsgolvet! Oerhört upprörande! Vad kan ha hänt? Det är i såna här läget man inser att vi behöver en övervakningskamera. Då skulle vi förmodligen få se något i den här stilen:

Ja, så att eh...