Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Livskris

Karin E JanssonIdag fick jag livskris.

På riktigt livskris. Vad ska hända? Vad händer om jag inte får något jobb? Ja, då mitt företag inte genererar några pengar att tala om så blir sista utvägen a-kassa. För att bli beviljad a-kassa måste allt som är kopplat till företaget försvinna. Finns en hemsida så ska den stängas ner. Typ Karins Konstgrepp. Ritsch ratsch bort. Det här har jag ju vetat hela tiden, men idag slog det mig att det kanske inte alls kommer ordna sig. Och tiden tickar i en rasande fart.

LIVSKRIS!!