Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Konstgreppets piska

Karin E JanssonDet tar mer tid än väntat, företagandet. Tiden blev dessutom ännu tightare när jag hipp som happ gick med på att gå upp i tjänst fram till årsskiftet. Bra för plånboken, men kanske dåligt för företaget. Vid årsskiftet blir det förhoppningvis mer att verka under Konstgreppets piska. Nåväl, allt är ändå så värt det. För på kvällarna, oavsett hur trött jag är, rullar jag runt i tyll, strass och fras. Det mina vänner, det är rekreation.