Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kaos, lugn och lördagsbiskvi

Karin E Jansson


Kaos i centrum, skrikande barn, vassa armbågar och blåst som strösslade sand i ögonen. Men nu är jag hemma. Här är det tyst, så tyst. Och dörren har jag låst.Har strukit några klänningar.Druckit te och ätit lördagsbiskvi.Nu är utsikten denna. Utsikten från sängen. (Observera det ockulta skenet vid ikonerna).Lördag!