Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag och romerna

Karin E Jansson


För ett tag sedan blev jag äcklad av mig själv. Det händer ganska sällan, så jag tog saken på allvar. Jag utsatte mig själv för tankeexperiment där jag valde plats i bussen. Bredvid en afrikan eller en svensk? Spelar ingen roll. Bredvid en handikappad eller en icke handikappad? Spelar ingen roll. Bredvid en svensk eller en romsk person? Bredvid en... svensk.

Fördomarna mot romer måste vara bland de mest etablerade fördomarna i det svenska samhället. Och oavsett om vi på ett intellektuellt plan kan resonera kring våra fördomar som befängdheter, så verkar de uppenbarligen ändå påverka det samhälle vi lever i. Jag kan ingenting om romsk historia, till exempel. Varför är det så? Jag talade med många i min omgivning, och mötte både likasinnade, dvs såna som insåg att de bar på fördomar mot romer men som ville ändra på det, samt såna som tyckte att "jamen romerna får väl bevisa att dom inte är så som fördomarna säger".

Nej. En förtryckt grupp bär inte ansvaret att ändra på omgivningens attityder. Ansvaret är mitt. Så, för första gången i mitt liv såg jag till att aktivt interagera med en romsk person. Hon heter Susanna och arbetar som kommunpolitiker. I det stora hela är hon precis som jag. Fast med skillnaden att hon blir förföljd när hon går i affärer, nekas inträde i vissa restauranger, och oftast väljer att ringa myndigheter iställer för att besöka dom personligen. Servicen blir bättre så.

Vi måste göra det personligt, tyckte Susanna. Hon har helt rätt. Vi måste göra det personligt.