Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Heut' Ist Mein Tag

Karin E Jansson


Demokrati, death metal, kattungar. Och sovmorgon. Livets essens.Tid att tvätta håret. Ja, numera tvättar jag bara håret en gång i veckan. Väldigt praktiskt.Och en regnvåt asfalt som ger tillstånd att stanna inne.Bara glida omkring och kika.Tid att se sånt man glömt.Klappa katt.Jobba lite med det som är allra roligast.Måla naglarna glittriga.Och reprisen på Vem vet mest.