Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hängbröst

Karin E Jansson

Varje gång jag ställer mig i duschen och tittar ner på mina bröst så minns jag hur jag som tonåring, under flera månaders tid, tills det inte gick längre, duschade i kallvatten. Veckorevyn hade lärt mig att om man duschade varmt så blev brösten hängiga. Och jag var redan i riskzonen, då Veckorevyn tidigare hade hjälpt mig att klassificera mina bröst som fula på snygghetsskalan. Kan du lägga en penna under bröstet och den ligger kvar = hängbröst. Är din bröstvårta större än en femkrona = för stora vårtgårdar.

Pennan och femkronan var konkreta måttstockar. Den kalla duschen en del av lösningen.

Vad har Veckorevyn lärt dig?