Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Fem av de bästa saker jag vet

Karin E Jansson


Barrskog. Doften, knarret under fötterna, taket av grönt i ett ändå så öppet rum.Verandor. Ute och inne samtidigt, med en kompis under samma filt.Kattungar. Mjuka väldoftande små magar, ludna öron, och sammetslena små marsipantassar.Skira tyger. Som att bära formbar dimma.Vidöppen ensamhet i form av tomma parkeringsplatser.

Nu har jag varit djup så det räcker fram till jul.
Klicka på bilderna för källa.