Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En man med alla rätt

Karin E Jansson

Ni vet hur det är, jo det gör ni. Vi kanske har lagt undan hopprepsmikrofonen, och fått så pass mycket självinsikt att vi numera väljer bort att placera oss framför spegeln, men ibland är vi alla stjärnor. I fantasin. När publiken jublar, med munnarna vidöppna av förvåning. "Att Karin var så duktig på att sjunga". Ibland låter vi som Beyonce, ibland som Kate Bush.

Från och med idag låter jag som Dexter Haygood. I fantasin. Jeansjackan, den tänker jag se till att skaffa, i verkligheten.