Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En förmiddag med den bästa jag vet

Karin E Jansson


Så dök hon upp. Jag hade redan plockat fram wellpapp och saxar.Sirpa klippte små små bitar.Jag klippte ett S.Och en bajskorv.Sedan in mot centrum."Visa hur det smakar!"Leksaksaffär.Och kiosk.Snarra och ny doktorsväska! På en fredag!!Sedan blev Sirpa trött så trött. Hon testade det mest beprövade knepet, att sjunga sig pigg. Gemensamt kom vi fram till beslutet att gå hem och bädda ner oss.