Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

ekonomi eller utklädnad

Karin E Jansson

Idag har jag tänkt se över firmans ekonomi, sy i några knappar, och städa.

Photobucket
Fast det går ju inte, inte när Sirpa ringer och säger att hon vill komma och hälsa på. Vi ska klä ut oss, klippa i papper, och äta hamburgare, säger hon. Hon känner mig så väl.