Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

det blir bra såklart

Karin E Jansson

Och bara sådär dök det upp ett citat på facebook. Det var från Kristina Lugn.

De flesta jag känner oroar sig i onödan. Sådan är inte jag. Jag glädjer mig i onödan. Jag tycker det är roligare.


Det låter logiskt. Och genast blev framtiden ljus igen!!