Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Det är roligt att alltid vara bäst

Karin E JanssonMånga av er har hört av sig för att kolla att jag överlevde första natten i hotellrummet med skräckväggmålningen. Ja, okej, ingen har hört av sig per se, men jag utgår ifrån att jag varit i era tankar oavbrutet. Men allt gick fint, jag somnade till Scrubs, och sov som en kålrot. Idag avslutades arbetsdagen med ett frivilligt afrodans-pass. Frivilligheten som vilade över det hela resulterade i ett bortfall på ca 70% av personalstyrkan, vilket jag enbart såg som positivt då det gav mig bättre odds att vara den bästa i salen. Och ja, räknar vi bort kondition och styrka, så var jag överlägset bäst. Det är roligt att alltid vara bäst.

Nu väntar en libanesisk buffé, ja vi sysslar med multikultur. Sen ska jag dra mig tillbaka till mitt rum, som nu förvandlats till min djungelgrotta, där jag kan kommunicera isoleringens insikt till er, via nutidens röksignal, www.