Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Den envisa är nu omvänd.

Karin E Jansson


En till marängklänning har hittat hem till mig.Men om ni minns så gjorde konceptet tyll-överdåd inte succé hos alla sist. Pft, sa Baronen då. Vadmal och lin, annars får det vara.Men nu är hon omvänd. Då måste det vara en speciell klänning.Ja, vi tar en inzoomning på det. Hahahaha!Och nu har hon tingat den. Som familjemedlem har hon förtur, men jag vill se pengarna på bordet innan jag säger ja.