Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens fisk: Karpen

Karin E Jansson
Karp, Cyprinus carpio, är en sötvattenlevande karpfisk som lever naturligt i Asien, och förekommer som inplanterad i Australien, Europa och USA. Karp har funnits i Västerbotten sedan tidigt 80-tal.

Arten är mycket produktiv, och varje enskild hona kan lägga upp till en miljon ägg per år. Karpen muterar lätt, och det finns därför många olika varianter, bland andra fjällkarp, karp, koi-karp, linjär karp, läderkarp, praktkarp, silverkarp, sotkarp, spegelkarp och rödhårig karp.

Den rödhåriga karpen, som för övrigt är den mest ängsliga men också mest unika av alla karpfiskar, lever främst på föda som friterats, samt substanser som de friterade sakerna kan doppas i, i karpmun "dippas". Den vilar ofta och bygger upp undertryckt ilska om den förväntas anstränga sig fysiskt.

Emellanåt vandrar denna art av karpfiskar upp längs med Västerbottens kust, som regel i jobbsyfte. Idag befinner den sig i Luleå på så kallad regionssamling. Helst vill den bara hem och vila. Ja, och dippa, då.