Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Blåsar'n

Karin E JanssonI morse, på väg till jobbet, såg jag frihet, kraft och ansvar samlat i en människa. Ett leende på hans läppar. I handen en naturkraft, fogad under mänsklig kontroll. Han hade en lövblåsare. Vad i helvete, tänkte jag, jag har valt fel jobb. Jag vill också blåsa löv.

Men innan jag hann säga upp mig så slog det mig. Lövblåseri, det måste ju vara väldigt säsongsbetonat arbete. Om man inte tänker i nya banor, och ser större möjligheter med blåsandet. Så ponera att jag nu står till din tjänst. Vad vill du ha bortblåst?