Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Äsch, vi tar en utlottning

Karin E Jansson


Som en del i att börja tjäna pengar tänkte jag nu ge bort ett bubbelhalsband från shoppen. Jo, det handlar om marknadsföring! YES I CAN!!

För att vara med i utlottningen, skriv ett inlägg i din blogg där du länkar till det här inlägget. Om du inte har en blogg kan du länka inlägget på facebook. Om du saknar både blogg och facebook får du, med förslagsvis kvistar och pinnar, skriva adressen till inlägget på en åker, så att det finns att beskåda på google earth. Kommentera sedan här så jag vet att du är med! Onsdag 30:e, 21:00, drar jag en vinnare! NU AVSLUTAT

Lycka till!