Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Årets julklapp?

Karin E Jansson


Den här lilla tanten är en glad tant! Tack för era svar och fina respons angående mina funderingar på att börja printa mina kollage. Nu är det jobba jobba som gäller, och förhoppningsvis hinner de komma innan jul! Årets julklapp - rolig och obehaglig bild med 18 sorters djur, kakor, diamanter och mystiskt barn som bara syns när man tittar noga. Rullar bra på tungan.