Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Är det för sent?

Karin E JanssonOch på tal om Sveriges storbloggare. Jag vill också livnära mig på det jag byggt upp själv, livnära mig på Karins Konstgrepp. Skriva, tycka, fota, skapa och webshoppa för mitt levebröd. Men den önskan har ju kommit på senare tid, allt eftersom jag upptäckt hur roligt det är, och hur det blir roligare för var dag som går. Men det innebär att jag började utan en genomtänkt strategi. Steg ett hoppas jag i och för sig är talang och substans, men steg två måste vara något lite extra.

Som till exempel Enigmat. Den där mystiska kvinnan, som ingen vet vem hon är, som gäckar Sverige, och som dyker upp där du minst anar. Nu är jag ju bara Karin E Jansson, hon som ofta ses köpa snus på Statoil, och som alltid beställer samma Skagen-smörgås när hon går på café. Mest troligt är det för sent att introducera Enigmat. Och kanske är det lika väl, det låter besvärligt att leva så oförutsägbart. Och kanske finns det inga såna genvägar till framgång. Jag jobbar vidare.