Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Utlottning: Låtom oss tvåvägskommunicera!

Karin E JanssonFör snart ett år sedan svarade ni på ett frågeformulär, och det var party-roligt att läsa svaren! Sen dess har nya läsare tillkommit, kanske har några försvunnit och Karins Konstgrepp har genomgått vissa förändringar. Så vi gör det igen! Och såklart vill jag höra från er som svarade förra gången också!

1. Hur gammal är du?
2. Har du en egen blogg? (Lämna gärna adressen!)
3. Har vi träffats i verkliga livet? Uppförde jag mig?
4. Vad uppskattar du mest med Karins Konstgrepp? Är det nåt du önskar jag bloggade mer om?
5. Vilket av följande djur skulle du helst skriva en D-uppsats tillsammans med; bälta, collie, strömsik eller albatross?

Sen sammanställer jag svaren, kanske till och med i ett snyggt stapeldiagram.

Tre Konstgreppsarmband lottas ut bland er som svarar. (Kom ihåg att lämna mail, el länka till din facebook om du du inte länkar tillbaka till din blogg, så jag kan kontakta dig) NU AVSLUTAT