Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Tid, röd klänning, kultur & frukt

Karin E Jansson


Detta är anledningen till att jag hållit låg profil. Ja, alltså inte själva klänningen i sig, utan att jag fotat klänning efter klänning tills svetten runnit och benen darrat. Va fasiken, det är ju typ svårt att fota. Nu ska jag ge mig i kast med att få upp dom i webshoppen. Med tanke på hur enkelt det är att arrangera bilder på blogspot så räknar jag med att det är klart år 2014, vilket även är kulturhuvudstadsåret. Men kulturhuvudtadsåret är något jag får prata mer om sen. Jag har också ett sug efter att diskutera fruktkorgen som koncept. Allt har sin tid. Nu är till exempel stunden att äta MAX-burgare.