Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

rektal felaktighet

Karin E Jansson

Idag var första gången i mitt liv som jag tänkte tanken "jag önskar jag ägde ett rektoskop". Detta eftersom jag hade nåt att visa er. Ganska snabbt reviderade jag min tanke då jag mindes att det hette gastroskop, och inte rektoskop. Det jag ville visa var alltså att jag hade ont i halsen. Folk skriver på facebook statusar hit och dit om hur förkylda dom är. Det rör mig inte i ryggen om du inte utvecklar frågan, säger jag. Och fick min idé. Men eftersom tanken, som först var felaktig och rektal, också var befängd struntar jag i detta och presenterar istället min favorit-hesröst: