Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

otippat från Karins Konstgrepp

Karin E JanssonJa, då var det fredag, dvs arbete med egna företaget. Jag fotar kläder och plockar fram bilder i data-maskin. Och vill såklart även denna gång dela med mig av musiken som ackompanjerar mitt arbete. Denna gång väljer jag att visa en annan sida av mig själv än det själsliga mörker vi så många gånger snuddat vid. Låtlistan börjar lite dystert, men tempot plockas snabbt upp. Mångfacetterat är ordet vi letar.

otippat från Karins Konstgrepp