Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Och vem fasiken är jag att döma?!

Karin E Jansson


Jag hade hört talas om det innan kanal 5:s program Outsiders tog upp det. Kanal 5s skildring av ämnet bidrog visserligen inte till mycket matnyttigt, något jag heller inte hade förväntat mig, men fick igång mina funderingar. Det handlar om så kallade furries. Människor som av olika anledningar väljer att leva hela eller valda delar av sina liv utklädda till djur. Ibland för att de känner en stark spirituell koppling till det för individen aktuella djuret. Ibland för att man lever med en övertygelse att man fötts i fel kropp, ett fnurra på reinkarnationens tråd. Plus säkert tusen till anledningar.

Bekräftelsetörstiga knäppskallar. En definition som gör det enkelt att hantera dessa människor, människor som så extremt går utanför mallen för vad som anses normalt. Besvärande, det vill säga knäppa.

Nja, kanske det inte är så enkelt. Stanna upp och fundera, kanske sitter det hos mig. Mig och min förmåga att se utanför min tydligt definierade bild av en "normal människa". En stereotyp som genom tiderna tvingat omforma sig, då modiga individer vågat säga, nog nu, låt mig existera!

En kvinna som ville rösta. En man som älskade en annan man. Eller en snopp som egentligen skulle ha varit en vagina.

Ett psykiskt problem. Ja, säg nåt som inte är psykiskt. Problemet, ja det kanske sitter hos nån annan? Typ du och jag?