Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Multikultur och multikulturalism

Karin E Jansson

Mänskliga rättigheter, vad är det? Ja visst, FN har gett oss en allmän förklaring. Spontant vill vi köpa den rakt av. Men den är inte helt okomplicerad.

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.
Artikel 18

Varför står religiösa övertygelser högre i kurs än andra övertygelser? Vem avgör vad som är en religion och vad som inte är det? Och vad händer när en mänsklig rättighet strider mot en annan mänsklig rättighet i religionsutövandet, såsom att genom dopet tillskriva en nyfödd medlemskap i Svenska Kyrkan. Och vad händer när religionsutövandet strider mot majoritetens kultur? Är det rätt att DO-anmäla en muslimsk man, som med hänvisning till sin religion, väljer att inte ta en kvinna i hand? Och oavsett vad jag svarar på dessa frågor, är inte mitt svar baserat på en relativ och kulturell inlärning?


Jag har generellt sett väldigt svårt för den ständiga önskan att kategorisera människor. Visst kan det ibland fylla funktioner, men att göra det är ändå att förenkla det extremt komplexa. Att jag är kvinna innebär inte att jag är som alla andra kvinnor. Att jag är muslim betyder inte att jag är som alla andra muslimer. Att jag är homosexuell tillskriver mig inte fler egenskaper än att jag gillar människor av samma kön.

Jag ser vårt multikulturella samhälle som en guldgruva. Naivt kan jag känna att det inte handlar om multikulturella samhällen, utan om en världskultur. Jag vill så gärna se oss som en enhet. Hursomhelst är jag hundra procent övertygad om att mångfald berikar och utvecklar.

Multikulturalism, märk skillnaden från multikultur, definieras på flera sätt. Det sätt som får mest konsekvenser är när en stat skapar strategier för att hantera olika grupper inom ett och samma samhälle. Det som gäller för en grupp gäller inte för en annan, tex som i England där lagar kan variera beroende på vilken religion du tillhör (rätta mig om jag har fel). Spontant är detta svårt för mig att opponera mig emot, då jag vill att alla människor ska ha rätten att utöva sin trosuppfattning. Men grunden för en sådan multikulturalism är generaliseringar och segregering. Alla hinduer ska grupperas för sig. Likaså muslimer, buddister, kristna, osv.

Och med samma kategoriserande människosyn som resulterar i att särskild hänsyn ska tas till en grupp med hänvisning till deras kulturella bakgrund, så argumenterar Sverigedemokrater och andra främlingsfientliga att det talar för att de ska bort härifrån. Ett bisarrt och trångsynt synsätt, där det egna per automatik är det rätta.

Men vad har vi kvar om vi avvisar den separatistiska multikulturalismen? Majoritetens kultur kan inte hänvisas till som ett facit. Det har de flesta av oss förstått, med undantag för Jimmie Åkesson & Co. Och då Jimmie ser skrämmande lösningar för att hantera olikheter mellan människor skiner hans dumhet starkt. Nej Jimmie, alla muslimer tycker, vill och känner inte likadant. Så när vi då aktivt strävar för att se oss som en enhet finns det kanske bara en sak att luta sig mot - FNs förklaring om mänskliga rättigheter. Och då är vi tillbaka där vi började. Vad var nu mänskliga rättigheter egentligen? Och medan vi försöker reda ut denna existensiella fråga kommer en knäppgök och skriker att han har lösningen. Jimmie tycker vi kan lösa problematiken med mänskliga rättigheter genom att strida mot mänskliga rättigheter. Såatteh...