Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Lurkigt

Karin E Jansson


De flesta bloggare håller nog med mig i att varenda bloggläsare är viktig! Och speciellt om man har sin blogg som sin inkomstkälla. När jag bytte adress till en egen domän, och för några timmar inte fick den automatiska länkningen att fungera sprang jag runt runt och skrek. Gällt och oavbrutet i panik.

Underbara Clara har nyligen övergått till att vara sin egen arbetsgivare, och har skaffat sig en .com-adress. Coolt! Men nu har tidningen hon tidigare bloggat för helt plockat bort hennes tidigare blogg, och med det också länkningen till hennes nya adress. Lurkigt.

Så för er som missat det, hennes nya adress är nu www.underbaraclaras.com