Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

lite respekt

Karin E Jansson

Jag har fotat tyll och fras till svetten lackade. Nu sitter jag och plockar fram bilder till webshoppen, och förstår att ni alla undrar vilken musik jag arbetar till. Andy Bell, mannen som fått mig att se svettdropparna i min panna som gnistrande accessoarer.Jag älskar Erasure, och det tycker jag att du ska göra också!