Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag hänvisar till Linus

Karin E Jansson

En man kommenterade mitt inlägg om kryptiska statusinlägg på facebook, statusar som sade sig handla om bröstcancer.

Det mannen hakade upp sig på, eller snarare chockerades över, var att jag nämnde att jag tror att separatistisk feminism fortfarande behövs. När jag vägrade dra igång en diskussion i frågan, just av en separatistiskt feministisk anledning - det är inte mitt ansvar att informera om varför jag anser mig ha rätten att välja separatistiska sammanhang när det behövs, så blev mannens slutsats att jag inte förtjänade att "vara med honom".

Frågan gnagde inom mig. Kokade, närmare bestämt. Men jag höll hårt på det. Det är inte mitt ansvar att upplysa män. Nu har Linus Fremin gjort ett fint inlägg som jag hänvisar till.