Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hjälp mig!!

Karin E JanssonOch idag slår det mig! Det där jag lovade i ett stressigt ögonblick när det ringde i alla telefoner och samtidigt knackade på dörren. Javisst, jag kan respresentera Norra Norrland med en stand up.

Va?????

Ja imorrn ska jag, och alla andra 450 anställda, på så kallade idé-dagar, fyllda med spännande seminarier och workshops. Obligatoriskt moment på kvällen, talang-show, en strid mellan kontoren där talang eller substans kan generera i vinst och ära. Ingen ville göra nåt. Jag menar, vem vill ställa sig upp inför 450 par ögon och frambringa underhållning med vinst som primärt syfte. Ja, förutom hon som inte kan säga nej.

Jag kommer ha flygresan ner och eventuellt några minuter på lunchen på mig till förberedelser. Nu lägger jag mitt öde i era händer. Hjälp mig!!!!