Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ett tydligt tema

Karin E Jansson


Denna söndag har varit en dag i djurens tecken. Först bytte jag vatten i akvariet.Slog mig ner i soffan med aporna.Såg på TV med Baronen. Bachelor såg vi.Letade Lille-Prins i 20 minuter innan jag hittade honom under sängen. Är det pärlsocker han har där bredvid kinden?Och sen kom skaparlusten tillbaka. Djurfabriken är igång!Ikväll funderar jag på att göra en foliehatt.