Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

ett förtydligande

Karin E JanssonEtt förtydligande angående horoskopen.
Jag har hört några säga och sett några kommentera i stil med "nämen oj, då ska jag undvika ponny-butiker". Vänligen förstå att horoskopen inte handlar om rekommendationer, utan sanningen. Ungefär som i en framtidsthriller med Matt Damon. Inte lönt att streta emot.

Och så en länk på det.