Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dansuppvisning

Karin E Jansson


Sirpa ringde. Ska vi bada, undrade hon. Nej tyvärr, svarade jag, jag är alldeles för förkyld för att åka till badhuset. Jag kommer, du ska få en spruta, svarade hon.Och det tog inte lång tid så ringde det på dörren.Ännu snabbare gick det att hitta godisskålen.Mary kokade kaffe.Och så fikade vi, innan det var dags för överraskningen. Överraskningen?Dansuppvisning!
Photobucket
Sen gick det överstyr.


Men piggare blev jag!