Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

bara gråta

Karin E JanssonNär det gäller sociala orättvisor, förtryck och idioti ges vi en handlingsfrihet. Vi kan bli arga och aktiva. Vi får skrika, vägra och agera offensivt.

När det gäller cancer. Då kan vi bara gråta. En vän är sjuk i cancer, den har tagit över hennes mage och behandlingen är nu avbruten. Vi kan inte längre vägra, bara gråta.