Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vi lägger till en punkt

Karin E Jansson


Produktivitet, har det inte lite väl hög status? Jag ser mig som oerhört lyckligt lottad i min förmåga att göra ingenting. Bara en liten stund tar det mig att gå in i ett tidlöst tillstånd. Som att stanna klockan och tro på det. Jag kan omöjligt redogöra vad som sker de där stunderna. Ingenting! Gu-se-skönt!Men såklart kommer det nån till slut, nån som sätter igång tiden. Vad är det här frågan om egentligen. Vad förväntas jag ge för respons pappa?Vi lägger till en punkt."Men glöm inte bort att vila".