Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

svettiga armhålor och glädjetjut

Karin E Jansson


Tänk er att komma hem, slutkörd efter en tung arbetsdag, med svettiga armhålor och tom mage. Och så ligger det ett rosa prickigt paket i hallen. Vavava?Jo, det stämmer, det ÄR till mig! En uppskattningspresent från Melinda, säger lappen.Åh, en muffins i porslin! Jag som älskar porslin lika mycket som jag älskar muffins. Men vänta, det skramlar om den.Jellybeans!
Tack Melinda, kärlek till dig!!