Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Rävarna

Karin E Jansson

Varje gång väggmålningen med rävarna syns i bakgrunden på en bild så får jag frågor om dom, hur dom är gjorda och om man får se dom i sin helhet.Såhär ser dom ut. Ansats, hopp och ner i grytet. Gör egna vettja! Kan ju inte bli mer än fel, och blir det fel så är det ju bara en vägg.Vanlig väggfärg och en pensel är allt som behövs.

Lätt som en plätt, om man har en bra idé. Ungefär som Baltimoras video till Tarzan boy.