Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Och idag föll poletten ner

Karin E JanssonOm man gör roliga saker så blir livet roligt.
=
Vill man ha ett roligt liv ska man därför göra roliga saker.Men Karin, säger ni, har du gått och blivit helt dum i hövve?! Nej, tvärtom! Jag har upptäckt att det är jag som bestämmer.