Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Nya grejen

Karin E Jansson

Nya grejen för att varva ner är att skapa gif:ar. Funkar råbra i telefonköer och telefonmöten också. Här har jag gjort fem gif:ar, som visar favoritkaraktärer som satt spår.

Photobucket
Annie Wilkes från Lida. He didn't get out of the COCKADOODIE CAR!Photobucket
Randy "The Ram" Robinson, så otippat vansinnigt bra!Photobucket
Patrick Bateman, visitkort-scenen.Photobucket
Commodus, så ensam, så ledsen.Photobucket
They are us!! Ja, det är dom. Bub i Day of the Dead ställde allt på ända.


Vilken filmkaraktär har fastnat i ditt hjärta?