Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ni är mitt kalas

Karin E Jansson


Blogg-galor och prisutdelningar. Om jag nån gång var nominerad, eller om jag var bjuden, då skulle jag också tycka det var jätteroligt. Fast det är jag ju inte, och då tycker jag det är ganska tråkigt.

Det är liksom den ultimata bekräftelsen på att man är bra. Att bli bjuden, eller att vinna. Eller i alla fall bli nominerad. Snabbt är jag tillbaka till mellanstadiet, där ångesten rev inombords innan man visste om man var bjuden på tuffa tjejens kalas.

Stopp och belägg, måste jag säga. Stopp och belägg Karin Enhörning Jansson. Du vet ju att du är bra! Jo men... Nej, inga men! Det finns inga "men" värda att nämna!

För ni är ju mitt kalas, min nominering och mitt pris! Ni är en relation jag fått, som ni valt! En osynlig pokal, som jag visserligen inte kan ställa i bokhyllan, men som ändå gör ryggen lite rakare.