Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Men hjälp!!

Karin E Jansson

För några veckor sedan blev jag tipsad om att anmäla mig till tävlingen Swedens Next Plus Model. Och idag fick jag vet att jag vann! Vad innebär detta? Nu har jag lätt ångestsyndrom. Gravt ångestsyndrom, när jag verkligen känner efter. Gnörf? Fnurrp?