Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jeezus!

Karin E Jansson


Falco dog ju 1998 i en bilolycka. Varför jag 2011 väljer att googla hans livsöde är ett mysterium lika mycket för mig som för er. Jag läser om en musikkarriär, kanske nåt knark och en för tidig död. Inget unikt. Men graven!Behold the ghost of Falco. En enorm glasskiva stiger upp ur graven. Han är av glas återuppstånden. Jeezus! Nej, jag menar Falco.