Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag är typ världens bästa

Karin E Jansson


Jag är typ världens bästa sakletare. Mitt tålamod tryter aldrig när det gäller att hitta guldkornen. Det är väl därför jag har mer hattar, klänningar och väskor än vad jag behöver. Och nu slog det mig, kanske ska jag utnyttja den här förmågan och lägga till en till kategori i min webshop; vintage. Då kan knipa 50-talsdrömklänningar även fast de är för små eller för stora åt mig, och sälja vidare till svenska damer.

Och nu går jag kanske sakerna i förväg, men jag tänker "inköpsresa till USA". Jag ska undersöka möjligheterna.