Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

I bröllopstankar

Karin E JanssonNej, inte jag. Men kanske du? Jag har hittat två ljuvliga bröllopsklänningar, en från 40-talet och en från 60-talet. Nu flyger de över Atlanten, och när de landat ska de granskas, tvättas och förhoppningsvis få nya hem. Detta är ju hur roligt som helst!!