Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hon heter Anna Sundberg

Karin E Jansson


Hon heter Anna Sundberg, och har hästklistermärke på sin telefon.Vi känner inte varandra, men det verkar som att vi gillar samma saker.Och så har hon en verkstad. Vill ni se vad hon gör?!Juveler! De bästa juveler någonsin skådade!Vad sägs om ett kamésmycke. Av deg!!!!!Svanksmycken.Med fiskargubbar.Nytänkande ringar.Inplastade ringar.Och jättestora ringar!Skynda skynda att kolla in hos Anna. Klicka här!!