Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hon är ju helt kockobahia!

Karin E Jansson


Väskdesignern Judith Leiber är helt kockobahia! Det ska vara strass på allt! Och djur som accessoarer?! Vad är det frågan om? Jaja, om jag var tvungen att äga nåt hon skapat skulle det vara nån av dom här väskorna:Polarbear.Web Slide Lock.Masha.Cottontail.Bouketik.Min favorit, Eggplant. Denna ger jag en arm för. Varför är det inte mer mat i modevärlden?