Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Fem kvinnor och en kanin. Eller?

Karin E JanssonIgår kväll träffade jag dessa ljuva damer; A.M.O., Teres, Clara, Alex, och en kanin. Vi hade väldigt trevligt, men en sak måste jag erkänna. Titta noga på bilden. Ännu nogrannare. Den observanta ser det. Ja, bilden är ett montage. Jag har blivit sämst på att dokumentera min vardag - Jag har blivit kamera-lat!! Och då tvingas man återskapa sina upplevelser i montage. Och i efterkonstruktioner kan det hända att minnesbilderna luras. Exempelvis Var kaninen verkligen med annat än i fantasin? Jag minns inte!!!!


Slutsats = jag måste bli bättre på att dokumentera. Detta börjar jag med idag, med stenhårt bootcamp. En bild i timmen! Jag har redan hunnit ta tre. Såklart kommer ni sedan få ta del av resultatet. Kanske blir det tråkigt, kanske blir det chockerande. Dagen har bara börjat!