Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagismetal

Karin E JanssonHäromdagen tittade en kollega försiktigt in på mitt kontor. Är det nån som har ont? frågade hon oroat. Ehrm, jag drar ner volymen, svarade jag.

Metal finns i så många vitt skilda genrer att det egentligen är dumt att det finns ett samlingsnamn. Hair metal, death metal, thrash metal, power metal och black metal hör till de mer vanliga. Andra genrer är svårare att kategorisera, och då får man själv skapa benämningar. Grave Digger är Bullmetal, då Chris Boltendahl konstant verkar tugga kanelbulle, Metallica gick under 2000-talet över till Celine-metal, wailande krystljud, och så till herrarna på bilden ovan, Hammerfall. Hammerfall är dagismetal. Deras välartikulterade musik uppmanar till hoppsa-steg, klappa händerna och singalong. Upplyftande och studsigt.

Jag gillar dagismetal. Och på arbetstid passar den perfekt. Blod, svärd och skrikmumlig samhällskritik, ja det får man väl syssla med på fritiden.