Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens fisk: gäddan

Karin E Jansson


Gäddan, Esox lucius, är den dominerande rovfisken i svenska sötvatten och bräckvatten. Gäddan har en långsträckt, spolformad kropp. Huvudet är stort och nosen uppifrån tillplattad. Attityden är dålig.

Gapet är mycket stort. Bukfenorna sitter långt bakom bröstfenorna, och den lilla ryggfenan sitter långt bak, alldeles framför stjärtroten och ovanför analfenan. Gäddan tycker ordet anal är roligt, och använder det som prefix till omgivningens tilltalsnamn. Ryggen är grågrön, ofta mörk. Sidorna är något ljusare och i olika mån gulstrimmiga, buken blekt gul. Fenorna är grönaktiga. Gäddan håller sällan det den lovat, och tar heller aldrig ansvar i grupparbeten.

Förekomst i Sverige: allmän i hela landet, utom längst upp i fjällkedjan där den endast förekommer sporadiskt. Detta då gäddan i början av 2000-talet slog sönder skyltfönstret på Abiskos ICA-butik, och efter det valde att inte återvända.

Gäddan är flitig försäljare på Tradera, men har aldrig prioriterat att skicka iväg sålda varor. En vuxen gädda har många naturliga fiender.