Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att unna sig

Karin E Jansson

Många kvinnor drömmer om att unna sig. Jag drömmer inte, jag gör det.Matthew Williamson Liquid Sequin Dress, $4,375.
28000:-, ja, jag vet att det kanske är i överkant. Men den var ju bara sååå snygg, så jag slog till. Jag har redan burit den vid flera tillfällen, självklart ska ni få se:


Och nej, det är inte lönt ni frågar, ni kommer inte få låna den. Den är 100% äkta silke liksom.